4 Rooms rented out in district / neighbourhood Altrade in Nijmegen

Living in the district / neighbourhood Altrade in Nijmegen

About the district / neighbourhood Altrade in Nijmegen

Altrade is een wijk in het Nijmeegse stadsdeel Nijmegen-Oost. In Altrade is relatief veel middenstand en horeca gevestigd.

Op diverse plekken in de wijk heeft de oorspronkelijke bebouwing (vaak kleine industriële complexen) plaats gemaakt voor nieuwbouw. Er bevinden zich naar verhouding veel kleine beneden- en bovenwoningen die kamersgewijs worden verhuurd. Het oostelijk deel van de wijk is een gerenoveerde arbeidersbuurt. In de wijk liggen twee bijzondere begraafplaatsen en er zijn vooral buurtvoorzieningen.

Zeer bekend in wijde omgeving is het jaarlijks terugkerende smartlappenfestival, de ‘Troost van Oost’.